Fabrique Publique | Keramiek

Fabrique Publique Keramiek | Borden | Kop en schotel

Bijzonder en uniek.

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

‘Flooding’ is een bord dat mensen uitdaagt na te denken over ons consumtiepatroon.
Het bord laat de invloed van ons consumptie- patroon op het klimaat zien.

Vooral de productie van vlees is vervuilend. Volgens de FAO (Food and Agriculture Organi- sation) vormt de productie van vlees een groot risico voor veel ecosystemen en de planeet als geheel. Wereldwijd is het een van de bel- angrijkste bronnen van broeikasgassen en het verlies aan biodiversiteit.

Flooding laat zien wat het smelten van de ijskappen voor Nederland betekent. Door soep in het bord te gieten, wordt duidelijk welke delen van Nederland droog blijven bij het stijgen van de zeespiegel.”

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen

Fabrique Publique | Keramiek | Borden | Kop en schotel | C-More Concept Store Honigcomplex Nijmegen